บทที่1

ความเป็นมา

จากการที่คณะผู้จัดทำได้เรียนวิชา คอมพิวเตอร์ เรื่องการทำ Word press   มาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ทำให้คณะผู้จัดทำมีแนวคิดและความริเริ่มสร้างสรรค์ในการจัดทำโครงงาน คอมพิวเตอร์  ซึ่งการจัดทำโครงงานคอมพิวเตอร์นี้นอกจากจะยังช่วยพัฒนาศักยภาพของผู้จัดทำแล้วยังเป็นการเผยแพร่ความรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจศึกษาอีกทางหนึ่ง

วัตถุประสงค์

1.เพื่อศึกษาวิธีการทำโครงงานคอมพิวเตอร์
2. สามารถออกแบบโครงงาน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
3. สามารถพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ได้

ขอบเขต

1. ศึกษาโดยการสืบค้นประวัติของวัดที่สนใจ เพื่อเป็นข้อมูลในการทำโครงงาคอมิวเตอร์

2. ลงมือถ่ายคลิปวิดีโอ เพื่อเป็นสื่อในการเผยแพร่

3. จัดทำโครงงานและนำเสนอในรูปแบบของ Word press

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้รับความรู้ความเข้าใจในการศึกษาทำโครงงาน

2.  ได้รับความรู้ความเข้าใจในวิธีการออกแบบชิ้นงาน

3.  ได้รับความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาการทำโครงงาน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: